برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۷
Share/Save/Bookmark
جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند برگزار شد.
 
جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند برگزار شد.
 
 
 
 
 
برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند
برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند
برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند
برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند
برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند
برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند
برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند
برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند
برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند
برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند
برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند
برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور دو هزار تماشاگر در بخش تلنگ شهرستان قصرقند
کد مطلب: 30274
 


بلوچ پرس نظرات حاوی توهین و تحقیر افراد، اعم از حقیقی و حقوقی را منتشر نمی کند.